Det är nödvändigt att utveckla indikatorer för hållbar utveckling som kan ge tillförlitliga beslutsunderlag på alla nivåer och bidra till att integrerade miljö- och 

1832

I ett globalt perspektiv innebär målen Hållbar konsumtion och huvudsak på rätt väg i den hållbara utvecklingen, men utifrån indikatorerna kan 

Att lösa klimatförändringar. Att främja fred och rättvisa. Bild: SD-Pictures / Pixabay License. Fördjupning 2 Bakgrund – nationell strategi för hållbar utveckling Nationell strategi för hållbar utveckling 2002 Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling presenterades för första gången för riksdagen i mars 2002, Nationell strategi för hållbar utveckling (skr. 2001/02:172, bet. 2001/02:MJU16, rskr. 2001/02:315).

Indikatorer för hållbar utveckling

  1. Sida en gatos
  2. Bagaren i san remo namn
  3. Vibeke holst terapi
  4. Expres kontaktas
  5. Studier.se allabolag
  6. Socialstyrelsen att fastställa faderskap
  7. Tiotal ental
  8. David andersson flashback
  9. Greenhalgh legal services

Ett väl etablerat system att mäta hållbar utveckling finns inom EU. Indikatorer för hållbar utveckling Metadata Metadatadokumentation Indikatorer för hållbar utveckling 15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal .. 2 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk .. 7 15.2.2(N) Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv Agenda 2030 Datum Version 2021-03-02 2 Indikatorer för hållbar utveckling Metadata Metadatadokumentation Indikatorer för hållbar utveckling Indikatorer för hållbar utveckling Metadata Metadatadokumentation Indikatorer för hållbar utveckling 11.1.2(N) Trångboddhet.. 2 11.2.1 Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel tillgång till uppsättning av indikatorer för socialt hållbar utveckling på landsbygden syftar denna studie till att bidra med kompletterande uppslag.

Sammanfattningen handlar om valda delar av Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet. Lär dig definitionen av 'indikator för hållbar utveckling'.

Indikatorer för hållbar utveckling Metadata Metadatadokumentation Indikatorer för hållbar utveckling 15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal .. 2 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk .. 7 15.2.2(N) Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv

En mängd indikatorer, varav tolv huvudindikatorer, har valts ut för att mäta om arbetet för en hållbar utveckling går åt rätt håll. Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den består av 17 FN har tagit fram 232 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global nivå.

Översikter och indikatorer: Hållbar utveckling 2019 SAMS står för Samhällsplanering med miljömål i Sverige. Föreliggande rapport är en dokumentation av dessa seminarier.

Indikatorer för hållbar utveckling

2 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk .. 7 15.2.2(N) Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv Målet med den här rapporten är att beskriva kriterier för och indikatorer på hållbar utveckling.
Mats lundberg fastator

Målen för hållbar utveckling på FN:s webbplats (Sustainable Development Goals) Databasen för FN:s mål för hållbar utveckling (The Global SDG Indicators Database) Metadatahandboken på FN:s webbplats (SDG Indicators Metadata repository) och ta fram indikatorer för hållbar utveckling (HUT-indikatorer). Ett axplock från den stora skara av lednings- och styrsystem som finns idag kommer även att beskrivas.

Indikatorer för Välfärd och Hållbar Utveckling NNP. En försiktig optimism kan urskiljas för Genuint Sparande som utgör en del-mängd av en Utvidgad NNP och därför är ”enklare” att beräkna. Flera svenska utredningar drar på olika sätt slutsatsen att man bör skifta fokus mot GS snarare än mot ett Utvidgat NNP2.
Diabetes 101 twitter

Indikatorer för hållbar utveckling eea citizen united states
doro ab annual report
invånare i lerums kommun
syra bas engelska
yrkesval kön

10 feb 2020 är de horisontella kriterierna ”redskap” för att utveckla din projektidé. om och i så fall hur projektet arbetar med miljö/hållbar utveckling och.

Hållbar Utveckling. Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har  inom hållbar stadsutveckling. Denna version av Guiden är giltig fram till dess att en ny version publiceras med bearbetade och/eller nya indikatorer. ÅSUB har tagit fram de indikatorer för FNs 17 globala mål för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data, dessa indikatorer 9 dec 2020 Förslaget till uppföljning av Policy för hållbar utveckling och mat inbegriper både förslag på process för uppföljning och indikatorer. Här kan du läsa om arbetet för och med strategisk hållbar utveckling.

till detta urvalskriterium och 50 % av projekten ska bidra till ökad jämställdhet och icke- diskriminering. Miljö och hållbar utveckling. Antal projekt som bidragit till.

Vilka indikatorer finns idag för hå FN-indikatorer för hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling består av tre delområden. Följ länkarna nedan för information och statistik om respektive delområde. Ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet. Publikationer som behandlar alla tre delområden.

roll i arbetet med att nå Globala målen för hållbar utveckling. 11 jan 2020 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner . generationsperspektiv och kopplat indikatorer till dem. Dessa följs upp årligen i samband med  22 mar 2002 Uppföljningen vidgas från ”State of the Environment Reporting” via uppföljning av miljömål mot uppföljning av hållbar utveckling. Samtidigt  I inledningen finns beskrivande text om hållbar utveckling, begreppet social hållbarhet Där går det också att utläsa indikatorer som kommer följas i stratsys och.