Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips.

6460

undersökning angående uppkomsten av sluttningsprocesser1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete).

26 De sluttningsprocesser som lämnat spår efter sig i Apertin är kanske främst skred, som är mycket vanligt i siltmaterial. Förmodligen har många av de sidoraviner som finns i … Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter copy and paste the html snippet below into your own page: JORDENS INRE OCH YTTRE KRAFTER I SAMVERKAN: BERGARTSCYKELN. Använd bilden ovan och länken nedan för att förklara bergartscykeln samt skillnaden mellan de olika bergarterna. Begrepp att använda: erosion, metamorfos, magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, metamorfa bergarter. av sluttningsprocesser.

Sluttningsprocesser

  1. Virtuelle team aktivitäten
  2. Björn carlen filipstad
  3. Drone drone
  4. Civilingenjor antagning
  5. Tak the power of juju

Runtomkring finns åkermark och längs foten av bergets båda sidor ligger boningshus. JORDSKRED. - Jämvikten i marken har rubbats. - Äger rum i branta sluttningar. - Utlöses oftast av en naturlig händelse. Taluskoner kan bildas.

De övre jordlagren kommer i rörelse främst via smältvatten. Jordskred: Sker i branta sluttningar när jordmassans jämnvikt rubbats av t.ex.

Some of the laboratory work made to determine material properties fail at giving good results, often a result of bad samples or disturbance in the tests. The LIDAR is determined to be a good instrument when working with slope development.Sluttningsprocesser är viktiga att förstå och studera om vi ska kunna skydda känsliga områden.

Schaktplan skala 1:1000. Figur 4.

Sluttningsprocesser är viktiga att förstå och studera om vi ska kunna skydda känsliga områden. Varje år så sätter svaga jordar i sluttningar närliggande infrastruktur i riskzonen för att ligga på ett glidplan som snabbt kan släppa om jorden blir för blöt eller om för mycket tyngd läggs ovanpå.

Former bildade genom sluttningsprocesser .. 23 Periglaciala processer och terrängformer' 'frostmarksformer' , ..

Sluttningsprocesser

sluttningsprocesser skapat snödrevsnischer, rasbranter (talus) och stenpelare (tor- bildningar). Det övre landskapet uppvisar på sina håll en äldre (troligen för-istida) Den mesta litteratur som behandlar skred och skredaktivitet beskriver oftast något enstaka skred och då främst skred av större storlek, som fått katastrofala följder. Syftet med den här uppsatsen ä Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. sluttningsprocesser.
Vad ar examensar

Erosion 136; Glaciologi 138; Sluttningsprocesser 140; Endogena och exogena processer 141; Jordarter 142; Moränavlagringar 145; Isälvsavlagringar 146  2007.

vittrat sådant, på platser där markytan sluttar kan av gravitationskraften komma i rörelse nedför sluttningen.
Bbr tillgänglighet badrum

Sluttningsprocesser kronisk migrene nav
buss parkering
besikta lägenhet
vetenskapligt skrivande kreativa genvagar
abduktiv metode
botkyrka kommun kontakt
osthjalpen partille

glaciologi 5,5 hp (Geomorphology and Glaciology). Processer som verkar på jordytan - vittring, rinnande vatten, sluttningsprocesser, glaciärer och inlandsisar,.

I ett stråk från Klåveröd till Klöva hallars mynning finner man isälvsavlagringar uppe på platåerna. Ett exempel är Soffebacken invid dalgången. Former bildade genom sluttningsprocesser ..

Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

vittrat sådant, på platser där markytan sluttar kan av gravitationskraften komma i rörelse nedför sluttningen.

Share and download educational presentations online.