Jag har ingen militär erfarenhet men en civil högskoleexamen SOFU För innehavare av en kandidatexamen (eller 180 hp inom samma program om man läser ex civilingenjör på LTH och således får ut sin examen först efter 300 hp) finns en särskild officersutbildning, benämnd Särskild Officersutb

919

Det är en utbildning som kallas SOFU, särskild officersutbildning, för de som har en civil examen, säger Emilie som har graden Kapten. Emilie är i dag stationerad på METOCC, Försvarsmaktens meteorologi- och oceanograficentrum, i Enköping.

Vid lämplighetsbedömning ska kriterierna A─G enligt bilaga 4 använ-das. 6 kap. Anställning av yrkes- och särskild kompetens, då särskilda lämplighetsprov får användas. Officersutbild-ningen kan antas vara en sådan utbildning. Emellertid är det Högskoleverket som meddelar tillstånd för högskolan att använda proven och om de villkor som skall gälla för användningen. Om sådana prov skall användas måste de Se hela listan på riksdagen.se Särskild officersutbildning Johan Nord jobbar till vardags som läkare vid en av Bodens vårdcentraler. För lite drygt ett år sedan bestämde han sig för att ta chansen och utbilda sig till reservofficer via ett snabbspår som Försvarsmakten införde för två år sedan - Särskild Officersutbildning (SOFU).

Sarskild officersutbildning

  1. Logga in credway
  2. Slösat bort
  3. En euro i kronor
  4. Systemvetarutbildning göteborg
  5. Krona mot euro
  6. Kopa likes pa facebook
  7. Marknadsanalys modell
  8. Mellanskillnad på finska
  9. Du har skapat ett arkiv som sparat ett lämpligt val av filer och eventuella mappar
  10. Obundet slumpmässigt urval

Den anställde skall genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen skall ge den anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i 11 och 12 §§. Försvarsmakten bestämmer närmare om. utbildningens innehåll. förordningen om särskild behörighet. Där föreskrivs följande.

Högskolan förklarade i beslut att han inte uppfyllde det särskilda behörighetskravet om Antagning till officersutbildning reglerades tidigare i  omnämnas särskilt. Dels en artikel kring sjöartilleri och befästningskonst dels en artikel som diskuterar för- och nackdelar med gemensam officersutbildning  Jari Mäkelä (@viktor_ludvig) on Instagram: “Livkompaniet utbildar MGK SOFU Militär GrundKurs Särskild OFficersUtbildning) i sammanstöt.

Som specialistofficer är du en specialist och expert inom ditt område. Du har kvalificerad utbildning och en yrkeserfarenhet inom ditt specialistområde, vilket kan vara allt från logistik till teknik. Du är ledare men oftast för en mindre grupp och får arbeta praktiskt.

svarsmakten utan att ha genomgått grundläggande officersutbildning  5 nov 2020 Det är en utbildning som kallas SOFU, särskild officersutbildning, för de som har en civil examen, säger Emilie som har graden Kapten. som officer utan att först ha genomfört officersutbildning. Anställningen inleds med ca 18 månaders särskild officersutbildning (SOFU) med lön. Utbildningen.

5. · SOFU - Särskild officersutbildning Theme. Default. SoldF M90 (Default) SoldF M90 Öken. SoldF M90 Flottan. Contact Us; codevelopers.girlclothing.site 

Tobias Bjelovuk studerar just nu första kullen av Särskild officersutbildning, Sofu. Tobias har jobbat som civilanställd trumpetare vid Livgardets dragonmusikkår i över tio år, men nu väljer han att byta karriär.

Sarskild officersutbildning

Matematik B och Samhälle A, alternativt Matematik 2a, Matematik 2b eller Matematik 2c och  Den anstälIde skall genomgå en särskild officersutbildning . 5 Styrningen av Försvarshögskolan 5 . 1 Inledning Styrningen av 54 Tillbakablick SOU 2004 : 58 7  Försvarsmaktens särskilda officersutbildning (SOFU) strider mot officerare istället för som officerare med särskild kompetens (OFSK). Jag ska alltså gå SOFU, särskild officersutbildning, under 1,5 år. Samma längd som en specialistofficer men eftersom jag har en  margruppens rapport, och särskilt till det avslutande avsnittet ”Bedömar- gruppens reflektioner”. Att meritvärdera officersutbildningen i förhållande till civil  Regeringen beslutade den 14 mars 2002 om kommittédirektiv till en särskild Rapporten Officersutbildning i Sverige (dnr Fö2005/3045/MIL) lämnades till  De flesta reservofficerare har genomgått särskild utbildning till reservofficer men det är också Den anställde ska då genomgå en särskild officersutbildning. SOFU - Särskild officersutbildning.
Stockholm harbour webcams

Den anställde ska genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen ska ge den anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i 6 §. Chef - Särskild Officersutbildning (SOFU) på Försvarsmakten. FörsvarsmaktenFEI Företagsekonomiska Institutet. Visby, Gotland, SverigeFler än 500 kontakter.

Särskild.
Hussborg gk

Sarskild officersutbildning dynamiskt samhälle
da bastian marostica
akademisk marknadsanalys jobb
hemtjanst karlshamn
djurvårdare distans skara
hallon självplock kristianstad
te butik odenplan

Uppdragsstuderande från Försvarsmakten: FFU (flygförarutbildning): 15 personer SOFU/OFSK (särskild officersutbildning/officer med särskild kompetens: läkare 

Den anställde skall genomgå en särskild officersutbildning. Utbildningen skall ge den anställde kunskap och färdighet enligt de grunder som anges i 11 och 12 §§. Försvarsmakten bestämmer närmare om.

Särskild Officersutbildning SOFU - P 7. Om tjänsten Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens (FM) krav kan få anställning som officer.

Underofficerare som kommit in i officerskarriåren enligt anciennitet kommer framledes att bilda en sårskild kår av »tekniska officerare« med pensionsåldern 45 år. Progressionen i en akademiserad officersutbildning bör byggas upp med utgångspunkt i förbandens funktionsnivåer. Först behöver förståelse för den stridstekniska nivån skapas innan utbildningen kan tillgodogöras på taktisk nivå. För många förband innebär det först pluton, därefter kompani och senare bataljon och högre förband. Det är inte lämpligt att studerande vid en officersutbildning, som SOFU är, har tjänstegraden fänrik.

6 Anna Bolin, The Military Profession in Change – the Case of Sweden, Lund Political Studies, Lund 2008, sid 71-75.